Referentie:

Parkmanagement

Parkmanagement is een integrale aanpak om de kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange termijn te handhaven of van bestaande terreinen te handhaven of verbeteren.

 

Parkmanagement
Ik wil meer informatie

Parkmanagementonderdelen kunnen onder andere zijn:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte
  • bewegwijzering
  • collectieve beveiliging
  • gezamenlijke afvalinzameling en verwerking
  • gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies

Parkmanagement valt of staat bij het draagvlak van de individuele ondernemers op het bedrijventerrein. Zien zij geen meerwaarde in samenwerking dan is parkmanagement gedoemd te mislukken. JNS vastgoed en vve beheer streeft ernaar de voordelen van parkmanagement voor zichzelf te laten spreken.

Ga terug naar het overzicht