Referentie:

Vastgoedmanagement

Voor vastgoedmanagement is geen eenduidige definitie vastgesteld, maar voor JNS vastgoed en vve beheer geldt dat onder Vastgoedmanagement wordt verstaan; het gehele managementproces dat tot doel heeft het vastgoed zo goed mogelijk te laten renderen.

Vastgoedmanagement
Ik wil meer informatie

JNS vastgoed en vve beheer is bij uitstek uw partner als het gaat om vastgoedmanagement. Het fungeren als een spin in uw "vastgoed web" is ons op het lijf geschreven. Of het nu gaat om VvE bestuurders,  beleggers, huurders, of andere opdrachtgevers, JNS vastgoed en vve beheer heeft de kennis en kunde om als volwaardig gesprekspartner voor u aan de slag te gaan.

Zo zijn wij;

  •    op de hoogte van de laatste trends op het gebied van duurzaamheid;
  •    bekend met de wijzigingen in wet- en regelgeving;
  •    kundig op het terrein van asset- en propertymanagement;
  •    in staat voor u het belang te bepalen van vastgoed als beleggingsmiddel.

JNS vastgoed en vve beheer hecht grote waarde aan haar reputatie van professionele en zelfstandige dienstverlener op het gebied van vastgoedmanagement ten behoeve van zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Om dit te waarborgen is JNS vastgoed en vve beheer lid geworden van de branchevereniging Vastgoedmanagement Nederland. Alle medewerkers van JNS vastgoed en vve beheer passen tijdens het uitoefenen van hun beroep/vak de daartoe behorende gedragscodes toe.

Ga terug naar het overzicht