Wie zijn wij

JNS vastgoed en vve beheer is een jonge onderneming, opgericht in 2010 en opererend vanuit Barendrecht, onder de kop van Rotterdam. JNS vastgoed en vve beheer is actief in het beheren van vastgoed en Vereniging van Eigenaars.

Wie zijn wij

De heer Onno Jansen - managing director bij JNS vastgoed en vve beheer - is meerdere jaren werkzaam geweest als vastgoedmanager bij verschillende beleggingsinstellingen, en heeft ruimschoots ervaring opgedaan, o.a. op het gebied van gebouwenexploitatie, financiën, procesbewaking en wet- en regelgeving.                                                                                                            

6364Naast bovengenoemde beleggingsinstellingen heeft JNS vastgoed en vve beheer ook meerdere VvE’s opgericht en is bij enkele VvE's nog dagelijks betrokken bij het besturen hiervan. Hierbij is openheid, communicatie en vertrouwen de sleutel tot succes.

Directeur en oprichter de heer Onno Jansen beseft als geen ander dat juist in deze economisch zware tijden, er behoefte is aan goede vastgoedprofessionals voor de middelgrote beleggingsportefeuilles en VvE’s.

“De vastgoedwereld is sinds het ontstaan van de crisis flink door elkaar geschud. Vanzelfsprekendheden zijn er niet meer, eerder alleen onzekerheden. Was voorheen de waardecreatie van het onroerend goed geen onderwerp van discussie, vandaag de dag is het ontbreken hiervan een terugkerend toppic! Juist nu is de tijd rijp om je als vastgoedmanager te profileren als professional. Propertymanagement en Assetmanagement vergen gewoon over de gehele linie gedegen kennis en kunde.  Ook bij JNS vastgoed en vve beheer staat kennis hoog in het vaandel. Zo worden alle medewekers coninu bijgeschoold. Ook ik zal mij moeten blijven verrijken, aangezien de wereld om ons heen ook niet stil staat. Hiervoor heb ik in 2014 de postdoctorale studie vastgoedkunde aan de universiteit van Tilburg met goed gevolg afgerond.  Hoe anders was dit in het verleden waarbij het beheren van vastgoed als het ware erbij werd gedaan. Vandaag de dag zal je als een ware strateeg op het vastgoed moeten zitten en volledig op de hoogte moeten zijn van de functies die het vastgoed vervult voor haar gebruikers".

Wat zijn de mogelijkheden voor nu en in de toekomst en past dit in de visie van de gebruikers? Een uitdaging die JNS graag aangaat!

JNS vastgoed en vve beheer

 

Onno Jansen, MSc