Referentie:

Edinsonweg te Alkmaar

Bedrijventerrein Oudorp ligt op korte afstand van het centrum van Alkmaar langs het Noordhollands Kanaal. Deze situering brengt met zich dat het terrein invloed ondervindt van de dynamiek van verschillende stedelijke functies.

Edinsonweg te Alkmaar
Ik wil meer informatie

Na een verhuurperiode van 10 jaar is er voor de eigenaar de behoefte ontstaan om de bouwkundige- en technische staat van het object te laten beoordelen waarbij de focus zal liggen op de onderhoudstatus van de betreffende delen met als doel het behouden van de bruikbare staat voor toekomstige perioden. JNS vastgoed en vve beheer heeft hiervoor in 2012 de nulmeting uitgevoerd en de rapportage verzorgt.

Ga terug naar het overzicht